shopup.com
รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน รับถมที่ รับถมดิน
ราคา 0.00 บาท

26 เมษายน 2560

ผู้ชม 4152 ผู้ชม

รับถมดิน รับถมที่ดิน ถมที่ ถมดิน ถมที่ดิน รับเหมาถมดิน พร้อมปรับระดับและบดอัดแน่นด้วยเครื่องมือเครื่องจักรทุกขนาดครบวงจร รับเหมาถมที่ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รับถมที่ ราคามาตรฐาน นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

 

รับถมดิน ราคาประเมินงบประมาณเบื้องต้น
- รับเหมาถมดิน+ปรับระดับบดอัด ความสูง 1 เมตรต่อไร่ ราคาประมาณ 350,000 - 500,000 บาท

- รับเหมาถมดิน แบบวัดระดับหน้างาน พื้นที่ 100 ตารางวา ความสูง 1 เมตร เท่ากับ 400 คิว บดอัดด้วยรถแทรกเตอร์ ค่าเผื่อการยุบตัวประมาณ 20% เท่ากับ 480 คิว
ราคาประมาณ 120,000 - 140,000 บาท

- รับเหมาถมดิน แบบวัดระดับหน้างาน พื้นที่ 50 ตารางวา ความสูง 1 เมตร เท่ากับ 200 คิว บดอัดด้วยรถแทรกเตอร์ ค่าเผื่อการยุบตัวประมาณ 20% เท่ากับ 240 คิว
ราคาประมาณ 80,000 บาท
ราคาประเมินรับถมดินพิจารณาจาก ลักษณะสภาพพื้นที่, เขตพื้นที่, จำนวนพื้นที่, สเปกความต้องการบดอัด

หมายเหตุ รับเหมางานถมดิน ตั้งแต่ 200 คิว ขึ้นไป แบบวัดระดับหน้างาน ตามข้อตกลงสัญญาว่าจ้าง

 

 

เคลียร์ริ่งพื้นที่ ปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมงานถมดิน

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอนอาคารบ้านเก่า (วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากการรื้อถอนนำมาหักค่าใช้จ่ายรื้อถอนได้)

- งานเคลียร์พื้นที่ เศษวัสดุก่อสร้าง เศษอิฐ เศษปูน เศษไม้ เศษเหล็ก เศษขยะ วัชพืช

- งานตัดต้นไม้ งานขุดรากถอนโคนต้นไม้

- งานขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ออกจากพื้นที่ดิน

- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบรับถมดิน ด้วยระบบการบริหารการจัดการโดยใช้แหล่งดินที่ใกล้ที่สุด เพื่อควบคุมต้นทุนให้ต่ำประหยัดงบประมาณ โดยสเปกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปในการถมดินสร้างบ้าน ถมดินปลูกบ้าน และพิจารณาให้เครดิตการชำระเงินตามความเหมาะสมกับผู้ว่าจ้างที่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน


สนใจติดต่อ ผู้รับเหมาถมดินโดยตรง คุณอิสริยา (อ้อ) โทร. 085-166-5697

http://www.landfillthai.com

 

Engine by shopup.com